20.01.2018
PAŃSTWO I PRAWO

Żydzi, rekompensaty i cały ten amerykański Senat

Jazgot środowisk anty-semickich i bon-moty naszych polityków, nie mogą być jedyną reakcją Polski na amerykańską ustawę o rekompensatach za mienie żydowskie pozostawione bez spadkobierców. Świadomi ograniczeń prawnych i moralnych, nie możemy zastosować się do zapisów ustawy. Z...