15.11.2017
PAŃSTWO I PRAWO

Konstytucja, czyli dobre zmiany dla biznesu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. To dobry projekt, ale o sytuacji przedsiębiorców zdecyduje praktyka działań administracji, a nie zapisy ustawowe. Proponowane rozwiązania opierają się na...